مقاله پمپ گریز از مرکز حلزونی

پمپ گریز از مرکز حلزونی چیست؟ یک پمپ سانتریوفیوژی یا همان گریز از مرکز از نوع مکانیکی با محظه حلزونی است. پمپ گریز از مرکز حلزونی افقی با جابجایی غیرمثبتی که دارد انرژی مکانیکی را از موتور گرفته و به انرژی انتقالی برای جابجایی سیالات (مایعات) تبدیل میکند. ما میخواهیم به معرفی دقیق و نحوۀ …

مقاله پمپ گریز از مرکز حلزونی ادامه »